Δ.Σ.-Ἐπικοινωνία

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                  Ἄγγελος  Λιβαθηνὸς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:         Διονύσιος  Χασαλεύρης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:             Ἀνδρέας  Ἀγγελόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ:                        Γεώργιος  Μητσόπουλος
ΜΕΛΟΣ:                        Χαράλαμπος  Μαυρίας

Ἐπικοινωνία: 
Μορφωτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς"
Ὁδὸς Γ. Παπανδρέου
27200  Καρδαμᾶς Ἠλείας
Τηλ. : 697 8197763
Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον:    meskardama@gmail.com 
Ἱστοσελίδα:                                 http://morfotikos-kardama.blogspot.gr/ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου