Ἕδρα

Ὁ Μορφωτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Καρδαμᾶ  "Κωστῆς Παλαμᾶς" ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1977. 
Σήμερα στεγάζεται εἰς τὸ Κτήριον τοῦ Παλαιοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ, ἕνα ἱστορικὸν κτήριον, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἀναφερότανε μὲ  τὸ ὄνομα "Πύργος". 

Τὸ  κτήριον αὐτὸ ἐξ ὁλοκλήρου ( μαζὶ μὲ τὸ κτήριον τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ)  εἶναι περιουσία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Καρδαμᾶ.

 Κατὰ τὸ 2004, τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ἐζήτησε ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον Καρδαμᾶ καὶ ἐξασφάλισε μὲ "Χρησιδάνειον"  τὸ κτήριον αὐτὸ γιὰ τὴν στέγασὴν του.
  Τὸ τμῆμα τοῦ κτηρίου, ὅπου σήμερα στεγάζεται ὁ Σύλλογος, εὑρίσκετο κατά τὴν παραλαβὴν του ἀπὸ τὸν Σύλλογον εἰς κατάστασην ἐρειπίου: χωρὶς παράθυρα, χωρὶς πόρτες, μὲ στέγη σὲ κατάσταση καταρρεύσεως, λιμνάζον κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες λόγω καταστροφῆς τῆς στέγης,  καὶ ἐν ὀλίγοις ἦτο ἕνα ἐγκαταλελειμμένο καὶ κατεστραμμένο κτίσμα, ὅπου οἱ περίοικοι ἀποθήκευαν διάφορα ἀντικείμενα, ἄλλοι ἔδεναν μέσα ἐκεῖ τὶς γίδες τους(!)  καὶ ἀποθήκευαν δέματα σανοῦ γιὰ τὰ ζῶα τους(!), ἐνῶ κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν εἶχε καταντήσει χῶρος ὅπου ἀφώδευαν οἱ λαθρομετανάστες Ἀλβανοί!

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου, μετὰ ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ "Χρησιδανείου" μεταξὺ αὐτοῦ καὶ  τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Καρδαμᾶ, ἀνέλαβε  τὸ δύσκολο καὶ δαπανηρὸν  ἔργο τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κτηρίου, καὶ, ἀπευθυνόμενον σὲ ὅλους τοὺς Καρδαμαίους, ἐκάλεσε ὅλους τοὺς συμπολίτες μας, νὰ συνδράμουν οἰκονομικῶς πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν. 

Μέχρι τοῦδε, μὲ τὴν οίκονομικὴν συνδρομὴν  τῶν συντοπιτῶν μας, ἔχουν γίνει οἱ κάτωθι σοβαρὲς ἐργασίες:
* Τοποθέτηση καινουργῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν θυρῶν ( 5)
* Τοποθέτηση καινουργῶν ἐξωτερικῶν ξυλίνων παραθύρων (7)
* Τοποθέτηση καινουργῶν ἐσωτερικῶν ξυλίνων παραθύρων (7)
* Διαμόρφωση καταλλήλου ἐσωτερικοῦ χώρου καὶ κατασκευὴ τουαλέττας ( WC)
* Ἀντικατάσταση ὁλοκλήρου τῆς στέγης τοῦ κτηρίου ( κεραμοσκεπῆς)
* Κατασκευὴ  καινούργιας ἐσωτερικῆς ξυλίνης ὀροφῆς ( ταβανιοῦ) σὲ ὅλο τὸ κτήριο
* Τοποθέτηση πλακιδίων ( πλακόστρωση) δαπέδου
* Ἐπισκευὴ μέρους τοῦ κτηρίου, τὸ ὁποῖον ἐπλήγη ὑπὸ τῶν σεισμῶν τοῦ 2007.
Ὅλες οἱ μέχρι τοῦδε ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τοῦ κτηρίου ἔχουν κοστίσει περὶ τὶς 14.000 Εὐρώ!
Ἡ τελευταία ἐργασία, ἡ  ὁποία ἐγένετο, εἶναι ἡ τοποθέτηση καινουργῶν ἐσωτερικῶν ξυλίνων παραθύρων (7), ἐργασία ἡ ὁποία ἐκόστισε 800 Εὐρώ.. 
Στὸ ἀμέσως ἑπόμενον διάστημα, θὰ τοποθετηθοῦν ὑαλοπίνκες ( τζάμια) στὰ παράθυρα αὐτά,  καὶ, κατόπιν, ἀπομένει ὁ χρωματισμὸς τοῦ κτηρίου ( ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς).-
Καρδαμᾶς, 31.10.2012,  Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου