Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!
********
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐπραγματοποιήθησαν στόν Καρδαμᾶ οἱ Ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ Ἐπετείω τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ἀπό πρωΐας τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαρτίου, πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας καί ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ συμμετεῖχαν στόν Ἐκκλησιασμό καί στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στόν Ι.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καρδαμᾶ.Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ τῆς Ἡμέρας ὑπό Δασκάλας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων στήν μικρή Πλατεῖα τῆς Ἐκκλησίας, χοροστατήσαντος τοῦ Αἰδεσ. Ἱερέως, π. Σωτηροπούλου Νικολάου, καί ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, κ. Ἀρβανιτάκη Δημ., ὑπό μαθήτριας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ὑπό μικρῆς μαθητρίας τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ, καί ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς",
κ. Λιβαθινοῦ Ἀγγέλου.
Τέλος, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες ἔψαλαν τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
  
 Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ παρήλασαν ἐνώπιον πλήθους κόσμου διά τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ τοῦ Καρδαμᾶ, ὑπό τήν ὑπόκρουση πατριωτικῶν ἐμβατηρίων καί μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ τοῦ χωριοῦ μας, Ἰω. Παπακωνσταντοπούλου.

Μετά τήν λήξη τῆς Παρελάσεως, Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" καί ὁ Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐδεξιώθησαν τούς Μαθητές, τούς Δασκάλους, καί τό Κοινόν, στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων "Γεώργιος Μπουμπιώτης" τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου, προσφέραντες γλυκό, παραδοσιακό λουκούμι, καί αναψυκτικόν, ὑπό τήν ὑπόκρουση Δημοτικῆς καί Πατριωτικῆς Μουσικῆς από τίς Μουσικές Ἐγκαταστάσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου.

Κατόπιν, μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐχόρεψαν Δημοτικά Τραγούδια στό Προαύλιον τοῦ Κτηρίου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κ. Παλαμᾶς",

ἐνώπιον πλήθους γονέων καί λοιπῶν δημοτῶν τοῦ χωριοῦ μας, καί ὑπό τήν καθοδήγηση καί ἐπιμέλεια τῆς κ. Κυριακοπούλου Πόπης, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων Καρδαμᾶ.

Αφού έληξαν οι Εκδηλώσεις γιά τήν 196ην Επέτειον τής Επανάστασης τού 1821, ο εορτάζων Πρόεδρος τού Μορφωτικού Συλλόγου, κ. Λιβαθινός Άγγελος, προσέφερε καφέ καί αναψυκτικό στούς Δασκάλους, στά μέλη τών Συμβουλίων τών Συλλόγων καί σέ φίλους συmpol;itew, εις τό Καφενείον τού Αθ. Αθανασοπούλου. 
 
Ζήτω ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821! Ζήτω τό Ἑλληνικόν Ἔθνος!

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά!

Τό Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου  Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας"!


Δημοσιεύουμε σήμερα τὸ Ημερολόγιον τοῦ  Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς"  καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας" γιά τό Έτος 2017. 
 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ ένα φύλλο ( δύο σελίδες), μέ τούς μήνες νά αναφέρονται τόσον μέ τά Λατινικά Ονόματά τους ( Ιανουάριος, κλπ), όσον καί μέ τά (Αρχαία) Ελληνικά Ονόματά τους( Γαμηλιών, κλπ).
 Η πρώτη όψη τού Ημερολογίου αναφέρεται στό εξάμηνον: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, καί η δευτέρα όψη αναφέρεται στό 2ον εξάμηνον: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017. 
Τό Ημερολόγιον περιέχει σημειωμένες  όλες τίς μεγάλες εορτές ( Εθνικές καί Θρησκευτικές) τού έτους.
 Σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου περιέχονται τρία(3) διαφημιστικά πλαίσια, εις τά οποία διαφημίζονται( δωρεάν) επιχειρήσεις τού χωριοῦ μας. Κάθε έτος αλλάζουν κάποιες από τίς διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις, ώστε, σέ βάθος 4-5 ετών,  νά καλύπτονται διαφημιζόμενες  όλες οι Επιχειρήσεις  τού Καρδαμά.
  Περιέχεται επίσης σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου μία  ιστορική φωτογραφία από τήν ζωή στό χωριό μας, ώστε τό Ημερολόγιον νά αποκτήσει καί συλλεκτικήν αξία! 
  Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ αριθμημένα συλλεκτικά αντίτυπα καί διατίθεται δωρεάν στά μέλη καί στούς φίλους τού Συλλόγου, αλλά καί στίς διαφημιζόμενες επιχειρήσεις τού χωριού μας.
  Γιά νά ιδήτε σέ μεγαλύτερο μέγεθος τό Ημερολόγιον, επιλέξτε ( "πατήστε" μέ τό ποντίκι επάνω εις)  τήν φωτογραφία, καί θά ανοίξει τό Αρχείον.
  Εάν επιθυμείτε νά λάβετε αντίγραφον τού Ημερολογίου επιλέξτε τούς κατωτέρω ηλεκτρονικούς συνδέσμους ( ένα γιά κάθε σελίδα τού Ημερολογίου), καί αποθηκεύστε τό κάθε Αρχείον στόν Ηλεκτρονικόν Υπολογιστή σας:  
  Σελίδα 1η ( Ιανουάριος-Ιούνιος 2017)
  Σελίδα 2α ( Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017)   
................................  Από τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, καί από τόν Πρόεδρον τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά, ΕΥΧΕΣ γιά ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  σέ ΟΛΟΥΣ!  ...................