Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ημερολόγιον τού Μορφωτικού Συλλόγου, έτους 2016 !

Τό Ημερολόγιον 2016  τού  Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς". 

 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται  σέ ΕΝΑ  ΦΥΛΛΟ  μέ δύο σελίδες τυπωμένες.


 Η μία σελίδα αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2016, 
καί η δεύτερη σελίδα  αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016.
 

 Όποιοι ενδιαφέρονται νά αποκτήσουν τό Ημερολόγιον, μπορούν νά απευθυνθούν στόν Πρόεδρον τού Συλλόγου ( Άγγελον Λιβαθηνόν, aktimon@gmail.com)  ή  στά λοιπά μέλη τού Δ.Συμβουλίου, γιά νά τό λάβουν ΔΩΡΕΑΝ.  Αλλά, εάν θέλουν, μπορούν νά τό τυπώσουν καί από εδώ!

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ωραία Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση από τό Νηπιαγωγείον Καρδαμά !

Μία πολύ ωραία Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση επραγματοποιήθη προχθές, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, από τό Νηπιαγωγείον Καρδαμά. 

Υπό τήν καθοδήγηση καί εποπτεία τής εξαιρέτου Νηπιαγωγού Καρδαμά, κυρίας Καρυτινού Ρωξάνης καί μέ τήν συνεργασία καί συμβολήν τής συναδέλφου της, επίσης Νηπιαγωγού Καρδαμά, κυρίας Σοφίας Πατουλιά, τά 25 περίπου νήπια τού Νηπιαγωγείου Καρδαμά επαρουσίασαν μίαν εξαιρετικήν γιά τήν μικρήν ηλικία τους Εκδήλωση, καί διαμόρφωσαν έτσι μία πολύ ζεστή, Χριστουγεννιάτικη καί εορταστικήν ατμόσφαιρα, εις τήν Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Γεώργιος Μπουμπιώτης» τού Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς», τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού οποίου ευχαρίστως παρεχώρησε τήν Αίθουσα γιά τήν Εκδήλωση αυτήν.

Η Αίθουσα τών Εκδηλώσεων ήταν πλήρης, καθώς κατεκλείσθη από γονείς καί συγγενείς τών νηπίων, αλλά καί από νέους τού Δημοτικού Σχολείου καί τού Γυμνασίου.


Μέ τήν λήξη τής ωραίας Εκδηλώσεως, ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τού Νηπιαγωγείου καί τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά προσέφερε στό κοινόν σπιτικά γλυκά καί αναψυκτικά. 

Εκτός από τά καλά λόγια καί τά «μπράβο», που πρέπει νά ειπούμε γιά τά μικρά παιδάκια τού Νηπιαγωγείου, οφείλουμε νά συγχαρούμε τίς Νηπιαγωγούς, κ.κ. Ρωξάνη Καρυτινού καί Σοφία Πατουλιά, γιά τό ωραίον έργο, που επαρουσίασαν, αλλά καί τά μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων ( Πόπη Κυριακοπούλου, Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου-Γιαννοπούλου,
Αγγελική (Άντζυ) Παναγιωτοπούλου, Μαρία Σωτηροπούλου, Μαρία Βλάχου-Σωτηροπούλου, Θεόδωρον Παπαδάτον, καί Ζωή Κοπερτίνου-Μοσχόβου), γιά τήν ευγενικήν τους προσφορά πρός τό κοινόν, μέ τά σπιτικά γλυκά καί τά αναψυκτικά, αλλά καί γιά τήν βοήθεια, που επρόσφεραν γενικώς, πρός πραγματοποίηση τής ωραίας αυτής εκδηλώσεως. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά κάμουμε γιά τήν ηχητικήν κάλυψη τής Εκδηλώσεως: Ο Ηλεκτρονικός τού χωριού μας, Γιάννης Παπακωνσταντόπουλος, ανιδιοτελής, όπως πάντα στίς Εκδηλώσεις τού χωριού μας, εκάλυψε μέ ιδιαίτερη επιτυχία τό ηχητικό μέρος τής Εκδηλώσεως, διαθέσας δωρεάν τά ιδιόκτητα ηχητικά μηχανήματα τού καταστήματός του, συνεπικουρούμενος από τόν φερέλπιδα Καρδαμαίον νέον καί βοηθόν του, Παναγ. Δημ. Φωτακόπουλον.
Εύγε σέ όλους!

Οι δημοσιευόμενες φωτογραφίες είναι από τήν ωραίαν Εκδήλωση!
Χρόνια Πολλά! Καί τού Χρόνου!
Χρόνια Πολλά, καί Καλά Χριστούγεννα!

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Στιγμιότυπα από τήν ΕΚΘΕΣΗ Βιβλίου τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς"!

Μερικές φωτογραφίες από τήν Έκθεση Βιβλίου στόν Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς", 

η οποία ξεκίνησε  τό βράδυ τής Παρασκευής, 25.09.2015, 

καί ολοκληρώθηκε μέ επιτυχία τήν Κυριακή τό βράδυ, 27-09.2015. 

 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ στόν Καρδαμά !

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ στόν Καρδαμά ( Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 25-26-27/9/2015), στά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου.
Πρωΐ 10.30-13, 


Βράδυ 06.30-09.00.
............................................................
Κατά τίς ὧρες λειτουργίας τῆς Ἐκθέσεως Βιβλίου στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου( ὅπως ἀνωτέρω), 


σᾶς καλοῦμε νά ἐπισκεφθεῖτε τό κτήριον στεγάσεως τοῦ Συλλόγου( Παλαιόν Δημοτικόν Σχολεῖον Καρδαμᾶ), 

προκειμένου νά ἰδεῖτε τό Ἐξαιρετικόν Ἔργο τῆς ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Παλαιοῦ μας Δημοτικοῦ Σχολείου, 

τοῦ Ἱστορικοῦ Μνημείου τοῦ Χωριοῦ μας, τοῦ Χώρου, ὅπου κατοικοῦν οἱ μνῆμες ΟΛΩΝ ΤΩΝ Καρδαμαίων! 
 
Θά προσφερθῆ Καφές καί Ἀναψυκτικόν ( Δωρεάν).

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πρίν από 99 χρόνια στόν Καρδαμά

   Πρίν από 99 χρόνια, τό  έτος 1916, ο Καρδαμάς αποτελούσε τόπον τακτικών επισκέψεων  τών Αμαλιαδιτών, κυρίως κατά τίς εαρινές καί θερινές εορταστικές ημέρες ( ΑΠΟΚΡΗΕΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΑΣΧΑ, κ.λπ.).  
 
Κατά τίς ημέρες αυτές, πλήθη Αμαλιαδιτών εξέδραμον πεζή  καί συνέρρεον πρός τόν  Καρδαμά οικογενειακώς, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 

   Ο Καρδαμάς τότε εφημίζετο γιά τά περίφημα περιβόλια του (από τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας είχεν αυτήν τήν φήμην) καί γιά τά άφθονα ύδατά του, κυρίως τά ύδατα τού περιφήμου μυλαύλακου, τά οποία εκάλυπτον τίς ανάγκες τόσον τών πολλών περιβολίων του, όσον καί τών τότε λειτουργούντων τριών υδρομύλων τού Καρδαμά.
Τό έτος 1916, όπως καί παλαιότερον, η Πανήγυρις τού Καρδαμά ( εορτή τού Αγίου Ιωάννου), εγένετο τόν Μάϊον. Μετά από πολλά χρόνια, μετεφέρθη η εορτή γιά τόν Σεπτέμβριον, οπότε καί εορτάζεται μέχρι καί σήμερον.
Εξ  αφορμής, λοιπόν, τής Πανηγύρεως Καρδαμά, κατά τήν 8ην Μαΐου 1916, η φημισμένη εφημερίδα τών Πατρών, ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ, εδημοσίευσε μίαν ανταπόκρισην εξ Αμαλιάδος περί τής πανηγύρεως αυτής καί περί τής εκδρομής μεγάλου πλήθους Αμαλιαδιτών πρός τόν Ιερόν Ναόν Αγ. Ιωάννου, προκειμένου νά εκκλησιασθούν, καί πρός τό περιβάλλον Καρδαμά, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 
  Στό άρθρο μας αυτό, παρουσιάζουμε τό σχετικόν απόκομμα τής εφημερίδος ΝΕΟΛΟΓΟΣ, σέ φωτογραφία. Παρουσιάζουμε ακόμη ιδικήν μας αντιγραφήν τού περιεχομένου  τής ανταποκρίσεως, πάλιν σέ φωτογραφία.
  Από τό κείμενον τής ανταποκρίσεως, πέραν τών άλλων σημαντικών πληροφοριών γιά τό περιβάλλον τού Καρδαμά, ο αναγνώστης πληροφορείται καί γιά τόν ( τότε) περίφημον Ιερέα-Οικονόμον τού Καρδαμά, π. Γεώργιον Ηλιόπουλον, Καρδαμαίον τήν καταγωγήν. -
...................................................................................................