Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Στό Καφενείον τού Χωριού!

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014. Στό καφενείον τού Ορφέα( Καρδαμάς), ώρα 12.45 μ. 
 
Οι απόμαχοι τής δουλειάς στό Καφενείον γιά τόν καφέ τους, τήν ώρα, κατά τήν οποίαν οι νεώτεροι ευρίσκονται στά ελαιοστάσια γιά τήν συλλογήν τού ελαιοκάρπου. 
Παραδοσιακή σκηνή τού χωριού!
Διακρίνονται, εξ αριστερών:
Διον. Αρβανιτάκης, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Αποστολόπουλος( προστατεύων τό πρόσωπόν του από τόν Ήλιον μέ τό χέρι του), Δημ. Αρβανιτάκης ( Πρόεδρος τής Κοινότητος Καρδαμά),  Λάμπρος Καραδήμας, καί Άγγελος Μανεσιώτης. Στό βάθος ο Αθίγγανος- τακτικός θαμών τού Καφενείου,τού οποίου τό όνομα αγνοούμε!

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Επίσκεψη Μαθητών εις τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου !

 Τήν Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, οι μαθητές τής Β΄ Τάξεως τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, συνοδευόμενοι υπό τής Δασκάλας τους, κυρίας Δούλκαρη, επισκέφθηκαν τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς", προκειμένου νά λάβουν πληροφορίες γιά τήν Ιστορία καί τήν Δράση τού Συλλόγου. 
Μέ τούς κ.κ. Λιβαθηνόν καί Μαυρίαν. 

Στό Γραφεῖον-Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου Τούς υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος τού Συλλόγου, κ. Άγγ. Λιβαθηνός, ο Γραμματέας, κ. Ανδρ. Αγγελόπουλος καί τό μέλος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου, κ. Χαράλ. Μαυρίας. 
 Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου, κ. Λιβαθηνός, απάντησε σέ ερωτήσεις τών μαθητών, γιά τήν χρονολογία Ιδρύσεως τού Συλλόγου, γιά τίς δράσεις καί εκδηλώσεις του, καί γιά τίς σχεδιαζόμενες δραστηριότητες.
Μέ τούς κ.κ. Αγγελόπουλον κ΄Μαυρίαν.
 Επίσης, ο κ. Λιβαθηνός περιέγραψε τόν στόχον τής δημιουργίας Βιβλιοθήκης τού Συλλόγου, η οποία ήδη έχει αρχίσει νά οργανώνεται, καθώς άρχισε ήδη η καταλογογράφηση τών πολυπληθών βιβλίων, τά οποία δωρίζουν στόν Σύλλογον οι συμπολίτες μας.
 Μετά τήν ξενάγηση, η Διοίκηση τού Συλλόγου επρόσφερε στούς επισκέπτες λουκούμι καί πορτοκαλάδα. 
 Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου ευχαριστεί τούς μικρούς μαθητές καί τήν Δασκάλα τους γιά τήν επίσκεψη, καί τούς υπόσχεται, ότι στήν νέα τους επίσκεψη θά εύρουν περισσότερον ανδιαφέροντα τόν χώρον τού Συλλόγου μας.