Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Εκυκλοφότησε τό 51ον φύλλο τής εφημερίδος " Καρδαμάς, Εφημερίς τών Συζητήσεων" !

Μέ αρκετή καθυστέρηση ( περίπου ενός έτους), λόγω τεχνικών προβλημάτων στό πρόγραμμα σελιδοποιήσεως, εκυκλοφόρησε  τό 51ον φύλλον τής  εφημερίδος τού χωριού μας " Καρδαμάς, Εφημερίς τών συζητήσεων", τήν οποίαν εκδίδει ο Καθηγητής Μαθηματικών καίο συμπολίτης μας, Άγγελος Λιβαθηνός.
Τό φύλλον αυτό καλύπτει  όλο τό προηγούμνενο διάστημα, από Ιούλιον 2013 μέχρι καί Ιούνιον 2014, καί, λόγω ελλείψεως χώρου, κάποιες σταθερές στήλες( : 1. Τοπική Ιστορία Καρδαμά, 2. Καρδαμαίοι Μετανάστες στήν Αμερικήν, 3. Κοινοτικά Καρδαμά ) αναβάλλονται γιά τό επόμενον φύλλον.
Εις τό παρόν φύλλον: 
* Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκαταστάσεως καί επισκευής τού παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, δαπάναις τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά (Κύριον Θέμα)
* Άρθρον: " Ρέκβιεμ γιά τίς Κοινότητες στόν βωμόν νεοταξικών επιταγών" ( Κοινωνικοπο-λιτικόν Άρθρον υπό Άγγελου Λιβαθηνού)
* Τό Γλωσσοφάγωμα ( υπό Σεβασμ. Μητροπολίτου Ηλείας, κ.κ. Γερμανού)
* Ο ανεξάντλητος πλούτος τής Ελληνικής Γλώσσας ( Υπό Άλκη Λατίνου)
* Ελληνομνήμων- Επετειολόγιον, Σελίδες Ιστορίας ( Υπό Άλκη  Λατίνου)
* Ανθρωπογεωγραφία τού Καρδαμά (Εκτεταμένη καί Πολυετής  Έρευνα επί τού Μαθητολογίου τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, μέ αναφορές από τού έτους 1896 κ.ε.), υπό Άγγελου Λιβαθηνού
* Φωτογραφία καί Τοπική Ιστορία ( Υπό Άγγελου Λιβαθηνού)
* Μύθοι τού Αισώπου ( Επιμέλεια- Απόδοση εις τήν Νέαν Ελληνικήν:  Άλκης  Λατίνος)
* Επιστολές, Αλληλογραφία, Διατριβές ( Πάνος Ξουλεής- Αυστραλία, Παυλίνα Τριχά- Καρδαμάς)
κ. ά.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Στό Καφενείον τού Χωριού!

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014. Στό καφενείον τού Ορφέα( Καρδαμάς), ώρα 12.45 μ. 
 
Οι απόμαχοι τής δουλειάς στό Καφενείον γιά τόν καφέ τους, τήν ώρα, κατά τήν οποίαν οι νεώτεροι ευρίσκονται στά ελαιοστάσια γιά τήν συλλογήν τού ελαιοκάρπου. 
Παραδοσιακή σκηνή τού χωριού!
Διακρίνονται, εξ αριστερών:
Διον. Αρβανιτάκης, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Αποστολόπουλος( προστατεύων τό πρόσωπόν του από τόν Ήλιον μέ τό χέρι του), Δημ. Αρβανιτάκης ( Πρόεδρος τής Κοινότητος Καρδαμά),  Λάμπρος Καραδήμας, καί Άγγελος Μανεσιώτης. Στό βάθος ο Αθίγγανος- τακτικός θαμών τού Καφενείου,τού οποίου τό όνομα αγνοούμε!

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Επίσκεψη Μαθητών εις τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου !

 Τήν Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, οι μαθητές τής Β΄ Τάξεως τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, συνοδευόμενοι υπό τής Δασκάλας τους, κυρίας Δούλκαρη, επισκέφθηκαν τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς", προκειμένου νά λάβουν πληροφορίες γιά τήν Ιστορία καί τήν Δράση τού Συλλόγου. 
Μέ τούς κ.κ. Λιβαθηνόν καί Μαυρίαν. 

Στό Γραφεῖον-Βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου Τούς υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος τού Συλλόγου, κ. Άγγ. Λιβαθηνός, ο Γραμματέας, κ. Ανδρ. Αγγελόπουλος καί τό μέλος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου, κ. Χαράλ. Μαυρίας. 
 Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου, κ. Λιβαθηνός, απάντησε σέ ερωτήσεις τών μαθητών, γιά τήν χρονολογία Ιδρύσεως τού Συλλόγου, γιά τίς δράσεις καί εκδηλώσεις του, καί γιά τίς σχεδιαζόμενες δραστηριότητες.
Μέ τούς κ.κ. Αγγελόπουλον κ΄Μαυρίαν.
 Επίσης, ο κ. Λιβαθηνός περιέγραψε τόν στόχον τής δημιουργίας Βιβλιοθήκης τού Συλλόγου, η οποία ήδη έχει αρχίσει νά οργανώνεται, καθώς άρχισε ήδη η καταλογογράφηση τών πολυπληθών βιβλίων, τά οποία δωρίζουν στόν Σύλλογον οι συμπολίτες μας.
 Μετά τήν ξενάγηση, η Διοίκηση τού Συλλόγου επρόσφερε στούς επισκέπτες λουκούμι καί πορτοκαλάδα. 
 Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου ευχαριστεί τούς μικρούς μαθητές καί τήν Δασκάλα τους γιά τήν επίσκεψη, καί τούς υπόσχεται, ότι στήν νέα τους επίσκεψη θά εύρουν περισσότερον ανδιαφέροντα τόν χώρον τού Συλλόγου μας.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

28.10.2014: Ο Εορτασμός τής Εθνικής Επετείου τής 28ης Οκτωβρίου 1940 στόν Καρδαμά!

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα  καί Εθνικήν Ὑπερηφάνειαν ἑωρτάσθη στόν Καρδαμᾶ καί ἐφέτος (2014) ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ 74η Ἐπέτειος ( 2014) τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ, τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
  Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, 28 Ὀκτωβρίου 2014, ἐγένετο Πανηγυρικὴ  Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου Καρδαμᾶ, παρόντων τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητὸς μας, κ. Ἀρβανιτάκη Δημητρίου, ἀντιπροσωπείας τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ ὑπό τόν Πρόεδρον τού Δ.Σ., κ. Λιβαθηνόν Ἄγγελον, ἀντιπροσωπείας τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων τοῦ Δ.Σχ.Καρδαμᾶ, τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ τοῦ Νηπιαγωγείου  Καρδαμᾶ, τῶν Διδασκάλων τους, καὶ πλήθους κόσμου,  χοροστατήσαντος τοῦ αἰδ. Ἱερέως, π. Νικολάου Σωτηροπούλου.  
 Μὲ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας, τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε Διευθύντρια  τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ, κ. Σαραντίδου Φωτεινή, καὶ ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δέηση, ἔμπροσθεν τοῦ μνημείου τῶν Πεσόντων στὸ προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἀκολούθως, κατέθεσαν στεφάνους στὸ Μνημεῖον Πεσόντων μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου καὶ τοῦ Νηπιαγωγείου, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, κ. Ἀρβανιτάκης,Πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ, κ. Λιβαθηνός, καί ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων. 
 Ἔπειτα, ἀκολούθησε Παρέλαση τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ, στὴν κεντρικὴν ὁδὸν τοῦ χωριοῦ ( ὁδὸς Δημοκρατίας) καὶ ἐνώπιον πλήθους κόσμου, ὑπὸ τὴν συνοδείαν Μουσικῆς καὶ Ἐμβατηρίων, τὰ ὁποῖα ἐφρόντισε ὁ συμπολίτης μας, Ἰωάννης Παπακωνσταντόπουλος, ἀπὸ τὸ ὑπὸ τὴν ἰδιοκτησίαν του  "Ἠλεκτρονικὸν Ἐργαστήριον" ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Δημοκρατίας.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς παρελάσεως, τὸ Δ.Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ ἐδεξιώθη εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου τοὺς μαθητές, τοὺς δασκάλους τους, καὶ τοὺς συμπολίτες μας, ἐν μέσω Μουσικοῦ  ἀφιερώματος στὴν Ἐπέτειον τοῦ ' 40.
 Ἀκολούθως, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἀντιπροσωπεία τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου εκ τοῦ Προέδρου κ. Λιβαθηνοῦ καί τοῦ μέλους κ. Μαυρία, ἀντιπροσωπεία τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων ἐκ τῆς κ. Γεωργοπούλου Ἀλεξάνδρας καί τῆς κ. Πόπης Κυριακοπούλου, παρεκάθησαν μαζί μέ τούς Δασκάλους σέ καφέ, στό Καφενεῖον τοῦ κ. Ἀθ. Ἀθανασοπούλου. -
..............................................
You might also like:

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΟΧΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ" ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΪΚΟ ΠΟΤΑΜΙ!

Στό θλιβερό  καί απαίσιο 1993 επιχειρεί νά μάς μεταφέρει η "αυτοδιοικητική"( τρομάρα της! ) νομενκλατούρα τού Πύργου, μέ τήν αιφνιδιαστική, απαράδεκτη καί αντικοινωνική της επιχείρηση, νά μεταφέρει "στήν αυλή τού γείτονα" ( Τριανταφυλλιά-Καρδαμαίϊκο Ποτάμι
) τά δικά τους σκουπίδια! Ό, τι ακριβώς έκαναν οι Πύργιοι καί τό 1993 ( ως άλλοι "ράμπο"!), αλλά απέτυχαν, διότι οι κάτοικοι τής Αμαλιάδος καί τού Καρδαμά, ενωμένοι αντέδρασαν καί ακύρωσαν τό επιχειρηθέν ΑΙΣΧΟΣ τού Πύργου "μέσ' στήν πόρτα μας".
Τό έγκλημα, που επιχειρεί νά διαπράξει ( γιά μίαν ακόμη φορά στά τελευταί 20 χρόνια) μία ομάδα "παραγόντων" τού Πύργου εις βάρος τής ΥΓΕΙΑΣ τών Κατοίκων τού Κάρδαμά καί τής ευρύτερης περιοχής, εις βάρος τού Περιβάλλοντος τής Περιοχής ( καταστροφή υδροφόρου ορίζοντος  Καρδαμαίϊκου Ποταμού μέχρι τίς εκβολές του στό Παλούκι), καί εις βάρος τής ΙΣΤΟΡΙΑΣ  τού τόπου μας καί τής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας ( Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι, καί Μυκηναϊκός οικισμός στήν Τριανταφυλλιά-δίπλα στό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι), ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΗ!
Δέν είναι δυνατόν νά αφήσουμε τόν κάθε ανεύθυνον, νά κανιβαλίσει  τήν ΥΓΕΙΑ μας, τό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας, καί τήν ΙΣΤΟΡΙΑ καί τόν ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ τού τόπου μας! 
Παραθέτουμε τό κείμενο-καταγγελία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" επί τού εν λόγω θέματος: 

Τό κείμενο μπορείτε νά τό διαβάσετε ΕΔΩ ( PDF).
..............................................
Αλλά, μπορείτε νά τό δείτε  καί αμέσως παρακάτω, εάν έχετε ρυθμίσει τό Η/Υ σας, νά αναγνωρίζει τά ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (  νεολογιστί: ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ):

Μορφωτικός  καί Πολιτιστικός                                         Καρδαμᾶς, 28 Ἰουλίου 2014
        Σύλλογος Καρδαμᾶ                                                                   Ἀριθ.Πρωτ.  11
      "Κωστῆς  Παλαμᾶς"
...............................................
    27200  Καρδαμᾶς Ἠλείας
       Τηλ. 697 8197763
Ἠλεκτρον. Ταχ/μεῖον:  meskardama@gmail.comΔιαμαρτυρία καί Καταγγελία
(  ΟΧΙ  ΣΤΑ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ)
Τό Δ.Σ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς», λαβόν ὑπ’ ὄψη του τήν «ἐπείγουσα ἀπόφαση» τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πύργου, διά τῆς ὁποίας, γιά μίαν ἀκόμη φοράν ( καί κατ’ ἐπανάληψη κατά τήν τελευταίαν εἰκοσαετία) οἱ «παράγοντες» τοῦ Πύργου ἐπιχειροῦν νά «διώξουν ἀπό τήν πόρτα τους τά δικά τους σκουπίδια» καί νά τά μεταφέρουν «στήν αὐλή τοῦ γείτονα», δηλαδή στήν «Τριανταφυλλιά», δίπλα στό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι, ἀπεφάσςισε ὁμοφώνως τά κάτωθι:
  1. Καταγγέλλει πρός πᾶσα κατεύθυνση τήν διαχρονικήν, καί ἀπό πάσης ἀπόψεως ἀπαράδεκτην, επιμονή «παραγόντων» τού Πύργου, νά μεταφέρουν τά δικά τους σκουπίδια «στήν αὐλή τοῦ γείτονα». Ἀπό τό 1993  μέχρι καί σήμερα παριστάμεθα διαχρονικοί μάρτυρες μίας ἀδιανόητης  καί ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς «αὐτοδιοικητικῶν παραγόντων» τοῦ Δήμου Πύργου, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἄλλοι «Ράμπο», ἐπιχειροῦν «μέ τό ἔτσι θέλω» νά μεταφέρουν τά σκουπίδια τής περιφερείας τους  στήν περιοχήν τῆς «Τριανταφυλλιᾶς», δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τό Καρδαμαίϊκο ποτάμι, ἐνῶ εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ περιφέρειες Πύργου καί  Ὀλυμπίας διαθέτουν ἀρκετούς χώρους, πρός θεραπείαν τοῦ  προβλήματος τῶν ἀπορριμμάτων τους!
Ἡ προσπάθεια «παραγόντων» τοῦ Δήμου Πύργου, νά ἐγκαταστήσουν «Δεματοποιητή» στήν «Τριανταφυλλιά»-δίπλα στό Καρδαμαίϊκο ποτάμι γιά τήν ἐναπόθεση ἐκεῖ τῶν σκουπιδιῶν τους, ἐμᾶς τούς Καρδαμαίους  μᾶς εὑρίσκει ριζικά ἀντίθετους καί θά ἀγωνισθοῦμε μέ κάθε μέσον γιά νά μήν ὑλοποιηθῆ αὐτός ὁ ἀνεύθυνος καί ἐγκληματικός «σχεδιασμός», ὁ ὁποῖος θά ἀποτελοῦσε βόμβα τόσον κατά τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων τοῦ Καρδαμᾶ καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, όσον καί κατά τοῦ Περιβάλλοντος, καθώς εἶναι  κατανοητόν, ὅτι ὅλος ὁ ὑδροφόρος ὁρίζοντας, κατά μῆκος τοῦ Καρδαμαίϊκου ποταμού ( μέχρι  τίς ἐκβολές του στό Παλούκι)  θά  μολυνθῆ ἀνεπανορθώτως καί, κατ’ οὐσίαν, θά καταστραφῆ, μέ ὅλες τίς ὁδυνηρές συνέπειες ἑνός τέτοιου γεγονότος.
Πέραν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, μᾶς πλημμυρίζει μέ βαθεία θλίψη τό γεγονός, ὅτι «αὐτοδιοικητικοί Παράγοντες»  τοῦ Πύργου ἐπιχειροῦν νά ἀσελγήσουν ἀπροκαλύπτως ἀπέναντι σέ ἕναν χῶρο, ὁ ὁποῖος, ὅπως προσφάτως ἀποκαλύφθηκε ἀπό τήν Ἀρχαιολογικήν Σκαπάνη, ἀποτελεῖ ἕναν σπάνιον ἀρχαιολογικόν χῶρον τοῦ τόπου μας, μέ  ἐξαιρετικά καί σπάνια γιά τήν Ἠλεία  ἀρχαιολογικά μνημεῖα τῆς Μυκηναϊκῆς Περιόδου ( Θολωτοί-κτιστοί  Μυκηναϊκοί Τάφοι, τῶν ὁποίων ὅμοιοι δέν ἔχουν ἀνακαλυφθῆ εἰσέτι, ἀπό τἀ ἐδῶθεν τοῦ Ἀλφειοῦ μέρη μέχρι τά βόρεια σύνορα τῆς Ἠλείας, Μυκηναϊκός Οἰκισμός, κλπ)! 
Ἀλήθεια, οἱ ἐν λόγω «αὐτοδιοικητικοί παράγοντες» τοῦ Πύργου ἔτσι ἐννοοῦν τήν προστασία τῆς Ἱστορίας τοῦ τόπου μας  καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς; Μέ τό νά μετατρέπουν τέτοιους Ἱστορικούς καί Ἀρχαιολογικούς χώρους σέ σκουπιδότοπους;
Ἐξέλιπε, ἄραγε, ὁλοσχερῶς ἡ ντροπή  ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον;
  1. Τό Δ. Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς», ὅπως καί ὅλος ὁ Λαός τῆς Κοινότητός μας, ἔχουμε ἤδη  κατ’ ἐπανάληψην ἐκφράσει τήν ριζικήν ἀντίθεσήν μας στήν τυχόν δημιουργία ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ στήν «Τριανταφυλλιά», εἴτε αὐτός λέγεται ΧΥΤΑ εἴτε λέγεται ΧΥΤΥ, μέ ἤ χωρίς «ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας» ἀπορριμμάτων. Καί συμμετέχουμε ἐνεργῶς σέ ὅλες ἐκεῖνες  τίς ἐνέργειες, πού στοχεύουν στήν ἀκύρωση τοῦ σχεδιαζόμενου ἐγκλήματος κατά τοῦ περιβάλλοντος, κατά τῆς ὑγείας τῶν Κατοίκων τῆς περιφερείας μας, καί κατά τῆς Ἱστορικῆς καί Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας. 
      Καλοῦμε, δέ, κάθε καλοπροαίρετον πολίτη, κάθε συντοπίτη, πού ἔχει στοιχειῶδες ἐνδιαφέρον γιά τόν τόπον, ὅπου ζοῦμε, νά συσστρατευθῆ μαζί μας, γιά νά ἀκυρώσουμε στήν πράξη τά σχέδια μετατροπῆς τῆς «Τριανταφυλλιᾶς» καί τοῦ Καρδαμαίϊκου Ποταμοῦ σέ ἕναν ἀπέραντο βόθρον τῆς Ἠλείας.
Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, ἐμεῖς οἱ Καρδαμαῖοι ζοῦμε τό μαρτύριο  μέ τόν σκουπιδότοπον στά «Κονιδαίϊκα»!
Δέν θά ἐπιτρέψουμε, πλέον, νά καταστραφῆ ἡ ζωή μας καί ἡ ζωή τῶν παιδιῶν μας γιά ἄλλες τόσες δεκαετίες, μέ τήν σχεδιαζόμενη  ἐγκατάσταση στήν «Τριανταφυλλιά» καί στίς παρυφές τοῦ Καρδαμαίϊκου Ποταμοῦ μίας ἀκόμη ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ!
·         Σε κανένα μέρος τού κόσμου δεν γίνεται σκουπιδότοπος δίπλα σε ποτάμι, σε πολυκαλλιεργούμενη περιοχή και στον οικιστικόν ιστό!  Ἡ ΥΓΕΙΑ καί τό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ἔχουν προτεραιότητα!
·         Οἱ λαοί, πού ἀγαπᾶνε τόν τόπον τους, προστατεύουν τήν ΙΣΤΟΡΙΑ  τους  καί τήν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ τους, καί δέν ἀσελγοῦν ἐπάνω τους! –
  Τό παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ νά κοινοποιηθῆ ὅπου πρέπει καί νά δημοσιευθῆ στόν Τύπον ( συμβατικόν καί Ἠλεκτρονικόν).
Νά κυκλοφορήσει, δέ, εὐρύτατα στόν Καρδαμᾶ, πρός ὑπογραφήν του ὑπό ὅλων τῶν συντοπιτῶν  μας, καί ἀκολούθως νά ἐπαναδημοσιοποιηθῆ δεόντως. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον  τοῦ Συλλόγου
Ὁ Πρόεδρος                  Ὁ Ἀντιπρόεδρος               Ὁ Γραμματέας              Ὁ ταμίας                 Τό Μέλος
Ἄγγ. Λιβαθηνός         Διον. Χασαλεύρης          Ἀνδρ. Ἀγγελόπουλος       Γεώρ. Μητσόπουλος    Χαρ. Μαυρίας
.............................
 Μπορείτε νά διαβάσετε τό κείμενο αυτό σέ ΑΡΧΕΙΟ PDF,   ΕΔΩ!