Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!
********
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐπραγματοποιήθησαν στόν Καρδαμᾶ οἱ Ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ Ἐπετείω τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ἀπό πρωΐας τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαρτίου, πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας καί ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ συμμετεῖχαν στόν Ἐκκλησιασμό καί στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στόν Ι.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καρδαμᾶ.Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ τῆς Ἡμέρας ὑπό Δασκάλας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων στήν μικρή Πλατεῖα τῆς Ἐκκλησίας, χοροστατήσαντος τοῦ Αἰδεσ. Ἱερέως, π. Σωτηροπούλου Νικολάου, καί ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, κ. Ἀρβανιτάκη Δημ., ὑπό μαθήτριας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ὑπό μικρῆς μαθητρίας τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ, καί ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς",
κ. Λιβαθινοῦ Ἀγγέλου.
Τέλος, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες ἔψαλαν τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
  
 Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ παρήλασαν ἐνώπιον πλήθους κόσμου διά τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ τοῦ Καρδαμᾶ, ὑπό τήν ὑπόκρουση πατριωτικῶν ἐμβατηρίων καί μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ τοῦ χωριοῦ μας, Ἰω. Παπακωνσταντοπούλου.

Μετά τήν λήξη τῆς Παρελάσεως, Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" καί ὁ Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐδεξιώθησαν τούς Μαθητές, τούς Δασκάλους, καί τό Κοινόν, στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων "Γεώργιος Μπουμπιώτης" τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου, προσφέραντες γλυκό, παραδοσιακό λουκούμι, καί αναψυκτικόν, ὑπό τήν ὑπόκρουση Δημοτικῆς καί Πατριωτικῆς Μουσικῆς από τίς Μουσικές Ἐγκαταστάσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου.

Κατόπιν, μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐχόρεψαν Δημοτικά Τραγούδια στό Προαύλιον τοῦ Κτηρίου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κ. Παλαμᾶς",

ἐνώπιον πλήθους γονέων καί λοιπῶν δημοτῶν τοῦ χωριοῦ μας, καί ὑπό τήν καθοδήγηση καί ἐπιμέλεια τῆς κ. Κυριακοπούλου Πόπης, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων Καρδαμᾶ.

Αφού έληξαν οι Εκδηλώσεις γιά τήν 196ην Επέτειον τής Επανάστασης τού 1821, ο εορτάζων Πρόεδρος τού Μορφωτικού Συλλόγου, κ. Λιβαθινός Άγγελος, προσέφερε καφέ καί αναψυκτικό στούς Δασκάλους, στά μέλη τών Συμβουλίων τών Συλλόγων καί σέ φίλους συmpol;itew, εις τό Καφενείον τού Αθ. Αθανασοπούλου. 
 
Ζήτω ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821! Ζήτω τό Ἑλληνικόν Ἔθνος!

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά!

Τό Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου  Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας"!


Δημοσιεύουμε σήμερα τὸ Ημερολόγιον τοῦ  Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς"  καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας" γιά τό Έτος 2017. 
 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ ένα φύλλο ( δύο σελίδες), μέ τούς μήνες νά αναφέρονται τόσον μέ τά Λατινικά Ονόματά τους ( Ιανουάριος, κλπ), όσον καί μέ τά (Αρχαία) Ελληνικά Ονόματά τους( Γαμηλιών, κλπ).
 Η πρώτη όψη τού Ημερολογίου αναφέρεται στό εξάμηνον: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, καί η δευτέρα όψη αναφέρεται στό 2ον εξάμηνον: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017. 
Τό Ημερολόγιον περιέχει σημειωμένες  όλες τίς μεγάλες εορτές ( Εθνικές καί Θρησκευτικές) τού έτους.
 Σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου περιέχονται τρία(3) διαφημιστικά πλαίσια, εις τά οποία διαφημίζονται( δωρεάν) επιχειρήσεις τού χωριοῦ μας. Κάθε έτος αλλάζουν κάποιες από τίς διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις, ώστε, σέ βάθος 4-5 ετών,  νά καλύπτονται διαφημιζόμενες  όλες οι Επιχειρήσεις  τού Καρδαμά.
  Περιέχεται επίσης σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου μία  ιστορική φωτογραφία από τήν ζωή στό χωριό μας, ώστε τό Ημερολόγιον νά αποκτήσει καί συλλεκτικήν αξία! 
  Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ αριθμημένα συλλεκτικά αντίτυπα καί διατίθεται δωρεάν στά μέλη καί στούς φίλους τού Συλλόγου, αλλά καί στίς διαφημιζόμενες επιχειρήσεις τού χωριού μας.
  Γιά νά ιδήτε σέ μεγαλύτερο μέγεθος τό Ημερολόγιον, επιλέξτε ( "πατήστε" μέ τό ποντίκι επάνω εις)  τήν φωτογραφία, καί θά ανοίξει τό Αρχείον.
  Εάν επιθυμείτε νά λάβετε αντίγραφον τού Ημερολογίου επιλέξτε τούς κατωτέρω ηλεκτρονικούς συνδέσμους ( ένα γιά κάθε σελίδα τού Ημερολογίου), καί αποθηκεύστε τό κάθε Αρχείον στόν Ηλεκτρονικόν Υπολογιστή σας:  
  Σελίδα 1η ( Ιανουάριος-Ιούνιος 2017)
  Σελίδα 2α ( Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017)   
................................  Από τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, καί από τόν Πρόεδρον τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά, ΕΥΧΕΣ γιά ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  σέ ΟΛΟΥΣ!  ...................

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Ἐλᾶτε στὸ Τραπέζι μας ἀπόψε! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

                            Ευτυχισμένος καί Δημιουργικός 
                         ο Νέος Χρόνος, 2017          ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Ἐλᾶτε στὸ τραπέζι μας ἀπόψε,
γιὰ τὴ χαρὰ νὰ κάμωμε μιὰ θέσι.
Τὴν πίττα μας, Πατέρα, τώρα κόψε,
νὰ ἰδοῦμε τὸ φλουρὶ σὲ ποιὸν θὰ πέσῃ.

Κι ἄς μένῃ ἔτσι στρωμμένο ἀπόψε, ἄς μένῃ
κι ἡ σόμπα μας ἄς καίῃ ἐκεῖ στὸ πλάϊ.
Ἀπόψε μὲ τὴν κάπα χιονισμένη
θὰ ‘ρθῇ κι ὁ Ἅϊ-Βασίλης γιὰ νὰ φάῃ.

Στέλλιος Σπεράντσας
( Ἀναγνωστικὸν Δ΄ Τάξεως Δημοτικοῦ,
τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 1957-58)
Δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες-αναμνήσεις τής παληάς εποχής, όταν τό Σχολείο μάς εγαλουχούσε μέ τά νάματα τής Εθνικής Παραδόσεως, τής Αρετής, καί τής Χριστιανικής Κουλτούρας! ***
Χρόνια Πολλά καί Δημιουργικά σέ όλους!

Ο Νέος Χρόνος Έρχεται!

Ο Νέος Χρόνος 2017 πλησιάζει! 

Τί θά μάς φέρει στήν Ελλάδα, άρα γε, ο Νέος  Χρόνος, 2017;

Ευχές σέ όλους τούς φίλους καί γνωστούς, αλλά καί σέ όλους τούς Έλληνες, 
ώστε,  ο νέος χρόνος 2017 νά είναι πλήρης ελπίδων καί νά βοηθήσει τήν Ελλάδα καί τούς Έλληνες 
νά βγούν από τό βαθύ σκοτάδι, όπου τούς έχουν βυθίσει οι εγχώριες καί ξένες δυνάμεις τού σκότους! 
Χρόνια Πολλά σέ όλους τούς φίλους καί, πρό πάντων, μέ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ καί ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!

Άγγελος  Λιβαθινός

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ !

                                                 ΟΙ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ !
                                                                                                                      Τού Άγγελου  Λιβαθινού
Γιά τούς μαυρό-ψυχους ΚΑΛΛΙΚΑΝ-ΤΖΑΡΟΥΣ, καί γιά τό καταχθόνιον καί μονίμως αντιανθρώπινον έργο τους στά έγκατα τής Γής, ΕΜΑΘΑΙΝΑΜΕ στά πρώτα χρόνια τής σχολικής μας ζωής στό Δημοτικό Σχολείο, από εκείνα τά εξαίσια καί ανεπανάληπτα Αναγνωστικά μας, που εσφυρηλατούσαν τήν Εθνικήν καί Θρησκευτικήν Συνείδηση τών νέων Ελλήνων καί εκαλλιεργούσαν τήν ΕΛΠΙΔΑ καί τήν ΠΡΟΣΜΟΝΗ πρός ένα καλλίτερον ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΥΡΙΟ!
  Σήμερα, οι πραγματικοί, ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ τής ζωής μας είναι οι ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ τής σημερινής ρημαγμένης χώρας μας, είναι οι σημερινοί ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ τού δύσμοιρου τόπου μας, που συντρίβουν τίς ψυχές μας, που διαλύουν τίς οικογένειές μας, που βυσσοδομούν γιά νά αποχριστιανίσουν τήν Χώρα μας καί τήν Ελληνικήν Κοινωνία, που ρημάζουν τά πάντα σ' αυτόν τόν δυστυχή τόπον, που δηλητηριάζουν τίς ψυχές τών παιδιών μας, που ξεπουλάνε τήν Χώρα μας, γιά τήν Λευτεριά τής οποίας αιμάτωσαν καί εξεψύχησαν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ μας.  

   Οι πραγματικοί ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ σήμερα στήν Ελλάδα είναι οι "ελληνόφωνοι" ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ, που συμπεριφέρονται μέ απίστευτο μίσος εναντίον κάθε έννοιας, κάθε όντος καί κάθε πράγματος, που θυμίζει Ελλάδα, Ελληνικόν Λαόν, καί Ελληνικόν Έθνος, καί θέλουν νά τό γκρεμίσουν.   Είναι οι αδίστακτοι απόγονοι τού ΠΡΟΔΟΤΗ ΝΕΝΕΚΟΥ, που εθεωρούσε ότι "υπηρετούσε τό Ελληνικόν Έθνος" μέ τίς ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ του στόν Ιμπραήμ κατά
τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Εθνικού ΑΓΩΝΟΣ, είναι οι τρισάθλιοι σύγχρονοι "Νενέκοι", που παριστάνουν τήν "Ελληνική Κυβέρνηση", που κορδακίζονται σάν δήθεν "αριστεροί"(!) ή καί "πατριώτες" ακόμη(!), ενώ οι ίδιοι είναι ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τών ιστορικών προσώπων τής ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, τού Νενέκου καί τών Κουΐσλιγκς!
    Αυτούς τούς συγχρόνους νενέκους, αυτούς τούς "ελληνόφωνους" εθνομηδενιστές, έχει επιτακτικό καθήκον σήμερα ο Ελληνικός Λαός νά συντρίψει, παραπέμποντάς τους εν συνεχεία γιά νά απολογηθούν ως ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ τής Ελλάδος μας. ***
   Άλλος δρόμος, γιά νά ανασάνει ο τόπος μας, καί γιά νά ξαναέλθει η ΕΛΠΙΔΑ στήν Ελλάδα καί στούς Έλληνες, γιά νά πάρουμε τήν Πατρίδα μας πίσω, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !
    Αδέλφια, ΧΡΟΝΙΑ Πολλά, καί ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
...................................... 
Άγγελος  Λιβαθινός
 http://kardamas.blogspot.gr/2016/12/blog-post_25.html

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 Αυγούστου 2016: ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στόν Καρδαμά!

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στόν Καρδαμά!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 Αυγούστου 2016, από ώρα 09.00 μ.μ.,
--------------------------------
Ο Μορφωτικός καί Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς",
καί οι Σύλλογοι τού χωριού μας:
1) Αθλητικός Σύλλογος Καρδαμά "ΘΥΕΛΛΑ",
2) Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τού Δημ. Σχολείου καί τού Νηπιαγωγείου Καρδαμά,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ απο κοινού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ στόν Καρδαμά,τήν Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016, εις τό ΠΡΟΑΥΛΙΟΝ τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, εις τήν οποία σάς καλούν νά συμμετάσχετε.
------------
Συμμετέχει καί ο Σχολικός Συνεταιρισμός Καρδαμά
------------
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ περιλαμβάνει:

εις τό ΠΡΟΑΥΛΙΟΝ τού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καρδαμά.
1. Μουσικό Πρόγραμμα μέ ΛΑΪΚΑ, ΕΝΤΕΧΝΑ καί ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ τραγούδια, από ΟΡΧΗΣΤΡΑ υπό τήν διεύθυνση τού Μουσικού τού χωριού μας καί Αντιπροέδρου τού Μορφωτικού Συλλόγου "Κωστής Παλαμάς", στήν οποία θά συμμετέχουν καί άλλοι Μουσικοί, μέλη καί φίλοι τού Συλλόγου μας.
2. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, εις τό οποίον θά συμμετάσχουν καί θά χορέψουν:
α) Τό χορευτικό τμήμα τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά( υπό τήν καθοδήγηση καί διεύθυνση τής Δασκάλας τού χορού, κ. Κικής Ιωαννίδου)
β) Τό χορευτικό τμήμα τού Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαλιάδος "Η Έλισσα"
3. Προσφορά υπό τών διοργανωτών Συλλόγων:
α) ψημμένου κρέατος ( γουρνοπούλας)
β) Ψωμιού
γ) Μπύρας, αναψυκτικού, κρασιού, νερού
Σέ τιμές Λογικές.
4. Τραγούδι καί Χορό από τούς συμμετέχοντες στήν Εκδήλωση
------------
Η Είσοδος θά είναι ελεύθερη.
------------
Στήν Είσοδον θά υπάρχει ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ, μέ τιμή εκάστου λαχνού 1 ΕΥΡΩ.
Η αγορά Λαχνού θά είναι προαιρετική.
------------
*** • Διαχειριστής καί Υπεύθυνος Μηχανημάτων Ήχου:
Ο Συμπολίτης μας, Γιάννης Παπακωνσταντόπουλος, καί ο βοηθός του, φέρελπις νέος, Φωτακόπουλος Δ. Παναγιώτης.
*** • Διαχειριστής καί Υπεύθυνος Φωτισμού: Ο Συμπολίτης μας, Νίκος Στουφής
----------
ΣΑΣ Καλούμε,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
* νά ανταμώσουμε,
* νά απολαύσουμε φαγητὸ καί ποτό,
* νά τραγουδήσουμε, νά χορέψουμε, καί νά διασκεδάσουμε
στὸν δενδρόφυτον ΧΩΡΟΝ τού ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ τού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καρδαμά !

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ο Δρόμος τών Αθλητών πρός τήν Δόξα! ( Η Ιερά Οδός Ήλιδος-Ολυμπίας) (II)

Καρδαμάς, 13.04.2016
* Πρός όλους τούς Καρδαμαίους καί τούς κατοίκους τών πέριξ
* Πρόν τόν Συμβατικόν καί Ηλεκτρονικόν Τύπον τής Ηλείας καί
τής Περιφερείας Δυτ. Ελλάδος
                                                            
   
                                                                  Δελτίον Τύπου
Οι κάτωθι συλλογικές Οργανώσεις (Σύλλογοι) Καρδαμά: 
 
1) Μορφωτικός καί Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς»,
2) Αρχειακή Βιβλιοθήκη Καρδαμά «Ιωάννης Καποδίστριας»,
3) Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τού Δημ. Σχολείου καί τού Νηπιαγωγείου Καρδαμά, καί
4) Αθλητικός Σύλλογος Καρδαμά «Θύελλα»,


ανακοινώνουν, ότι τήν Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, δοργανώνουν από κοινού
• τήν εις τόν Καρδαμά ΥΠΟΔΟΧΗΝ τής Ολυμπιακής Πομπής διά τής Πεδινής Ιεράς Οδού ΗΛΙΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ (η οποία διέρχεται από τόν Καρδαμά), Ολυμπιακή Πομπή που αναπαριστά τήν ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ πομπή τών ΑΘΛΗΤΩΝ από Ήλιδα πρός Ολυμπία γιά τήν συμμετοχή τους στούς (Αρχαίους) Ολυμπιακούς Αγώνες τής Ολυμπίας, καί
• τήν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ τους διά ΠΕΖΩΝ καί ΙΠΠΕΩΝ στήν ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ από Ήλιδα πρός Αρχαίαν Ολυμπία [ που διοργανώνουν ο κ. Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος: (https://www.facebook.com/panagiotis.axilleopoulos.9…) καί ο Σύλλογος «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» ]

Η ΥΠΟΔΟΧΗ θά γίνει περί την 12.30 μεσημβρινή τής Τρίτης, 19 Απριλίου 2016, στήν Πλατεία Καρδαμά ( δύο ημέρες πρίν τήν ΑΦΗ τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ γιά τούς ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2016 τού Rio de Janeiro)!

Οι ίδιοι Σύλλογοι έχουν, επίσης, προετοιμάσει μικρήν εκδήλωση στήν Πλατεία Καρδαμά, κατά τήν άφιξη τής Πομπής, που θά περιλαμβάνει:
** Μουσική (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ) καί ΥΠΟΔΟΧΗ τής ΠΟΜΠΗΣ (κέρασμα)
** Σύντομη Προσφώνηση πρός τούς Οδοιπόρους, Πεζούς καί Ιππείς
** Απαγγελία τού ποιήματος «Ολυμπιακός Ύμνος» τού Κωστή Παλαμά.

  Στήν Εκδήλωση ΥΠΟΔΟΧΗΣ θά συμμετάσχουν καί μαθητές-μαθήτριες τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, μέ αρχαίες ελληνικές ενδυμασίες, οι Δάσκαλοί των καί Γονείς-Κηδεμόνες τών μαθητών.

  Μετά τήν Εκδήλωση τής ΥΠΟΔΟΧΗΣ, θά συμμετάσχουμε στήν ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ πρός Ολυμπίαν, είτε ΠΕΖΟΙ είτε ως ΙΠΠΕΙΣ (διανύοντες όσην απόστασην αντέχει ο καθένας).

  Ενημερώνουμε, ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει τήν συμμετοχή δύο Ιππέων εκ Καρδαμά μέ τά άλογά τους( * τού Παν. Βρή μέ τήν Σούστα του καί τό άλογό του, καί * τού Γεωργ. Βούτου μέ τήν φορβάδα του).

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ τούς ΚΑΡΔΑΜΑΙΟΥΣ, τούς φίλους τού Καρδαμά, αλλά καί τούς κατοίκους τών πέριξ περιοχών, γιά νά συμμετάσχουν στήν ΥΠΟΔΟΧΗ (Πλατεία Καρδαμά, Τρίτη 19.04.2016, περίπου 12.30 μεσημ.), αλλά καί γιά νά συμμετάσχουμε μαζί στήν ΠΟΜΠΗ πρός ΟΛΥΜΠΙΑ, είτε ΠΕΖΟΙ είτε ως ΙΠΠΕΙΣ!

ΠΕΔΙΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ( ΙΕΡΑ) ΟΔΟΣ Ήλιδος-Ολυμπίας
“ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑ”


Τά Διοικ. Συμβούλια τών Συλλόγων